Turkey

Istanbul
Technology, Media, Entertainment & Telco

Telekom - Talep modelleme

Telekom - Talep modelleme

KAPSAM
Telekom sektörünün önemli oyuncusu ses, data ve IPTV ürünleri için mahalle bazında bir talep modeli oluşturmak istemiştir. Mahalle seviyesinde detaylı bir dataset ve talep tahminleme modeli yaratılması amaçlanmıştır.

AKSIYON
Yapılması planlanan pilot çalışması için iç ve dış kaynaklardan veri toplanmış, mahalle bazında 600’den fazla değişkenli bir veri tabanı oluşturularak mahalle seviyesinde profilleme yapılmıştır. Bip, sabit hat, geniş bant internet, mobil internet ve ödemeli TV olmak üzere 4 ana ürün grubu için farklı modeller geliştirmiş, eş zamanlı olarak yürüttüğü pazar araştırması ile modellerin geçerliliğini teyit etmiştir. Mevcut ve potansiyel ürün penetrasyonu karşılaştırılmış, potansiyel satış ve hedeflenebilecek mahalleler belirlenmiştir.

SONUÇ
Seçilen mahallenin potansiyelini gösterecek şekilde bir Türkiye haritası oluşturularak, hem makro hem de mikro seviyede hedefleme yapabilecek bir araç geliştirilmiştir.