Turkey

Istanbul
Financial Services

Bankacılık - ATM dizaynı

Bankacılık - ATM dizaynı

KAPSAM
Türkiye’nin lider özel bankalarından biri olan müşterimiz, ATM’lerinde altyapısal bir değişiklik yapılmasına karar vermiş ve bu kapsamda yeni altyapıda bulunması gereken fonksiyonların tanımlanması ve süreçlerin tasarlanması konusunda BIP ile birlikte çalışmıştır.

AKSIYON
ATM’de yapılan tüm işlem ve süreçler analiz ve hizmet tasarım ekipleriyle birlikte incelenerek, birleşik kanal (omnichannel) yaklaşımını destekleyecek şekilde, yerel ve uluslararası örneklerle karşılaştırarak yeniden tasarlanmış ve pazar gereksinimlerini düşünerek eklenmesi gereken yeni fonksiyonlar belirlenmiştir. Süreçler tasarlanırken işlem sürelerinin kısaltılması, müşteri deneyiminin iyileştirmesi ve banka için fırsat alanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında kullanıcı süreçleriyle birlikte ATM izleme ve donanım yönetimi iş gereksinimleri de belirlenmiştir.

SONUÇ
Tasarlanan fonksiyon ve süreçler detaylı iş gereksinimleriyle birlikte analiz ve geliştirme aşamalarının başlaması üzerine ilgili birimlere iletilmiş ve analiz aşamasında ekiplere gerekli destek danışmanlarımız tarafından sağlanmıştır.